Ερώτηση 1

Κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης.

Ερώτηση 2

Κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης.

Ερώτηση 3

Κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης κείμενο απάντησης.